miércoles, 28 de julio de 2010

Llibre Segon del Codi civil de Catalunya

En el boletín del Parlament núm. 783, de 28.07.2010.
Se publica el texto aprovado de la ley: Llibre Segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família,
Text: http://www.parlament.cat/activitat/bopc/08b783.pdf#page=3
ó
http://www.parlament.cat/web/documentacio/publicacions/butlleti-bopc

La Versión en Castellano (Todavia sin publicar) la teneis en nuestra web en Archivo/Normativa
http://www.padresdivorciados.es/wp-content/uploads/libro-ii-codigo-civil-catalunya.pdf

Cordialmente,

Merce Mateu i Escoda
Cap de l’Oficina de Consultes i Atenció als Usuaris
Direcció d'Estudis Parlamentaris
Parc de la Ciutadella.
08003 Barcelona
Tel. 937 063 095
Fax 933 046 549
http://www.parlament.cat/

No hay comentarios: